Vyberte si tému, ktorá Vás zaujíma

Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku - zavolajte nám!
Kedy musím zaplatiť mýto v Holandsku (cestná daň MRB)?
Pri jazde na holandských cestách vlastným autom (registrovaným v Slovensku) sme povinní zaplatiť cestnú daň do 4 mesiacov od nástupu do práce v Holandsku (pravidlo 4 mesiacov; napríklad: od 1. júna sme povinní zaplatiť mýto do 30. septembra. Výška poplatku závisí od hmotnosti vozidla, typu paliva, emisnej normy výfukových plynov a typu vozidla. Poplatok je možné zaplatiť štvrťročne alebo ročne.
Nutnosť mať pracovný / ochranný odev a nástroje závisí od konkrétnej pracovnej ponuky. Závisí to od bezpečnostných noriem, ktoré sú stanovené v danom závode. Vo väčšine prác postačujú montérky / nohavice, mikina, pracovná obuv s bezpečnostným štandardom S3 (takzvané oceľové špičky). Na pokročilejšie práce (napr. zváranie / obsluha hutných strojov / stavebné práce) sú potrebné ďalšie osobné ochranné prostriedky (zváračská maska, chrániče sluchu, ochranné okuliare, ochranná prilba atď.). V rámci spolupráce s holandským zamestnávateľom dostávajú kandidáti od pracovnej agentúry Covebo všetky osobné ochranné prostriedky potrebné na bezpečný výkon práce. Pracovisko poskytuje aj nástroje pre prácu.
Technickí zamestnanci, ktorí začínajú spoluprácu s našou agentúrou, sú ubytovaní iba na miestach, ktoré sú v súlade s certifikátom SNF (Stichting Normering Flexwonen - SNF), so zabezpečenými elektrickými inštaláciami, protipožiarnymi zariadeniami a v ktorých sa vykonávajú pravidelné technické kontroly inštalácií a zariadení.
Každá osoba zapojená do procesu náboru, a ktorá je odborníkom, sa môže zoznámiť s požiadavkami na danú ponuku vo fáze podávania žiadostí. Ponuky okrem toho, že sú informatívne, obsahujú aj zoznam povolení, certifikátov a kompetencií, ktoré je potrebné vlastniť. Každý uchádzač má možnosť skontrolovať, či mu rozsah jeho právomocí a schopností umožní efektívne sa zúčastniť náborového procesu.
Každý zamestnanec Covebo dostáva odmenu v súlade s povahou zamestnania, ktoré vykonáva pre zahraničného zamestnávateľa. Platby osobám zamestnaným na technických pozíciách sa vykonávajú týždenne a prevod náležitej odmeny sa vykonáva vždy vo štvrtok. Celá výška odmeny je prevedená priamo na účet uvedený uchádzačom. Odmena je prevedená v eurách.
Áno. Poplatky za ubytovanie sa vyberajú zo mzdy zamestnanca. Ponúkame apartmány a rodinné domy v bungalovoch.
BSN je registračné a daňové číslo pridelené ľuďom, ktorí prichádzajú do Holandska za prácou. Toto číslo je pridelené na obecných úradoch. Všetky potrebné formality vybavíme na mieste s pomocou nášho koordinátora.
Áno. Covebo sa stará o svojich zamestnancov tým, že im zaručuje starostlivosť poľského koordinátora.
Nie. Covebo nikdy neúčtuje zamestnancovi žiadne poplatky. Všetky náklady znášajú pracoviská.
Prvým krokom k odchodu je online registrácia. Stačí navštíviť našu webovú stránku www.covebo.sk. Potom kontaktujte našu kanceláriu alebo počkajte na kontakt z náborového oddelenia.

Kontakt

Ako Vám môžeme pomôcť?
Výroba a logistika +421 911 638 177 Konštrukcia a technológia +421 903 295 435 stefan.cizmar@covebo.sk