Covebo Work Office (KRAZ 1145) nie je len personálnou agentúrou, ale sú to predovšetkým ľudia. V našej spoločnosti sa držíme princípu „zamestnanec na prvom mieste“ a v každodennej práci sa riadime hodnotami, ktoré tvoria náš reťazec DNA.

Flexibilita, spokojnosť a dôvera – to je spoločnosť Covebo!

Flexibilita vo vzťahu ku zákazníkom

Flexibilita v DNA spoločnosti Covebo nie je len prázdnym sloganom, ale aktívne sa prejavuje v každodennej práci.

A ako sa to prejavuje?

Aktívne počúvanie a porozumenie potrieb klientov: to znamená, že tímoví členovia nie sú len pasívni poslucháči, ale skutočne sa snažia pochopiť špecifikácie a požiadavky klientov. Flexibilita sa prejavuje aj v schopnosti hľadať optimálne riešenia a byť pripravený na kompromisy.

Prispôsobenie sa meniacim okolnostiam: kľúčové v prostredí, kde sa podmienky a požiadavky klientov môžu často meniť.

Vystúpenie z komfortnej zóny a individuálne riešenie problémov: všetky aktivity spoločnosti Covebo smerujú k budovaniu pozitívnych a dlhodobých obchodných vzťahov založených na vzájomnej dôvere a porozumení.

Celkovo je flexibilita v DNA spoločnosti Covebo vnímaná ako kľúčový prvok firemnej kultúry, ktorý umožňuje spoločnosti úspešne reagovať na meniace sa potreby a požiadavky trhu a budovať vzťahy ktoré sú založené na vzájomnej dôvere a porozumení.

Spokojnosť kandidátov a zamestnancov

V spoločnosti Covebo sa tešíme zo spokojnosti našich zamestnancov aj kandidátov. Venujeme maximálne úsilie tomu, aby bol proces náboru pre nich transparentný a zrozumiteľný. Sme otvorení a flexibilní, vždy ochotní počúvať ich potreby a preferencie. Snažíme sa individuálne pristupovať ku každému, berieme do úvahy ich skúsenosti a zručnosti.

Prezentujeme podmienky zamestnania a náklady transparentne. Zabezpečujeme pomoc počas celého náborového procesu a podporu v Holandsku. Náš hlavný cieľ je, aby sa uchádzači, ktorí začnú pracovať s nami, cítili spokojne. Chceme, aby každý vedel, že je pre nás dôležitý a ceníme si ho.

Vzájomná dôvera

Dôvera je ďalšou kľúčovou hodnotou našej organizácie. Vzájomným rešpektom a spoluprácou vo všetkých záležitostiach, podporou a porozumením.

Čo vytvára priestor pre vzájomné zdieľanie dobrých aj zlých skúseností, pomáha  budovať trvalé vzťahy a efektívnu spoluprácu v tíme ako aj medzi tímami. Uvedomujeme si, že sme len ľudia a každý z nás môže urobiť chybu, preto sa snažíme vyťažiť aj z neúspechu – pochopiť ponaučenie z neho vyplývajúce.

Hodnoty DNA tvoria organizačnú kultúru spoločnosti Covebo. Flexibilita, dôvera a spokojnosť sú vždy na prvom mieste. V organizácii vládne atmosféra rešpektu, ktorá prispieva k budovaniu trvalých obchodných vzťahov a efektívnej spolupráci v rámci tímov. Snažíme sa o spokojnosť klientov, zamestnancov a kandidátov, zároveň sa zaväzujeme k transparentnosti a porozumeniu v procese náboru.

Máte nejaké otázky? Napíšte nám alebo zavolajte, spoznajte nás!

Máte nejaké otázky?

Kontaktuj nás
Výroba a logistika +421 911 638 177 Konštrukcia a technológia +421 903 295 435 stefan.cizmar@covebo.sk