Webová lokalita

Covebo Uitzendgroep sa snaží, aby bola webová stránka Covebo.nl čo najjednoduchšia a používateľsky najprívetivejšia. Preto sa webová stránka neustále mení. Napriek neustálej starostlivosti a pozornosti, s akou vyvíjame obsah tejto stránky, sa môže stať, že informácie uverejnené na stránke sú neúplné alebo nesprávne.

Otázky, pripomienky alebo návrhy týkajúce sa obsahu Covebo.nl môžete posielať na adresu info@covebo.nl. Kontaktujte nás aj v prípade, že sa domnievate, že informácie na webovej stránke sú neúplné alebo obsahujú chyby. Informácie na webovej stránke sa dopĺňajú (takmer) denne a prípadné zmeny sa môžu vykonať kedykoľvek, s okamžitou platnosťou a bez predchádzajúceho upozornenia.

Covebo Uitzendgroep nemôže zaručiť, že informácie na tomto webe budú adekvátne účelu, pre ktorý ich hľadáte. Spoločnosť Covebo Uitzendgroep vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame škody akejkoľvek povahy, ktoré vznikli v dôsledku používania tejto stránky alebo v súvislosti s ňou alebo jej dočasnou nedostupnosťou. Okrem toho spoločnosť Covebo Uitzendgroep nenesie zodpovednosť za žiadne priame ani nepriame škody vyplývajúce z používania informácií získaných prostredníctvom tejto webovej stránky.

E-mail

Informácie obsiahnuté v e-mailoch od spoločnosti Covebo Uitzendgroep sú dôverné a určené výlučne pre adresáta. Zverejňovanie, kopírovanie, šírenie a/alebo sprístupňovanie týchto informácií tretím stranám nie je povolené. Ak omylom dostanete e-mail od spoločnosti Covebo Uitzendgroep, okamžite kontaktujte odosielateľa zaslaním odpovede na tento e-mail. Takýto e-mail vymažte a jeho obsah nikomu neprezrádzajte. Spoločnosť Covebo Uitzendgroep nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávny, neúplný alebo predčasný prenos obsahu zaslaného e-mailu alebo za akékoľvek vírusy, ktoré môže obsahovať.

 

Kontakt

Ako vám môžeme pomôcť?
Výroba a logistika +421 911 638 177 Konštrukcia a technológia +421 903 295 435 stefan.cizmar@covebo.sk